BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Świetlica Socjoterapeutyczna
Opublikowano: 31.03.2011
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Przy Gimnazjum w Węgrowie działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 14 – 17  lat. 

Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci z terenu miasta Węgrowa przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 15.00 do 18.00, w trakcie trwania roku szkolnego.

Szczegółowy zakres zajęć świetlicy socjoterapeutycznej stanowią następujące zadania wynikające ze statutu:
1. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
2. Prowadzenie zajęć wspierających dzieci i młodzież, która wzrasta w rodzinach problemowych, patologicznych, jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem,
3. Prowadzenie zajęć manualnych,
4. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznego zaangażowania, zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi, aktywnego współtworzenia środowiska, w którym żyją,
5. Prowadzenie zajęć profilaktycznych i programów,
6. Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego od nauki  w szkole,
7. Organizowanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów: akcji profilaktycznych, konkursów, happeningów, warsztatów, szkoleń,
8. Organizowanie indywidualnych i grupowych form terapii, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
9. Korepetycje i pomoc w nauce, pomoc przy odrabianiu zajęć domowych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu