BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Punkt Konsultacyjny
Opublikowano: 31.03.2011
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich rodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, w porozumieniu z Miastem Węgrów, uruchomiło Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich rodzin.
Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom obejmujących:

  • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych  i osób za-grożonych uzależnieniem;
  • Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psycho-społecznej i prawnej;
  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.Punkt Konsultacyjny obejmuje swoim zasięgiem Miasto Węgrów, mieści się przy ul. Piłsudskiego 23 (w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie - III piętro).


Dyżury specjalistów ds. terapii uzależnień odbywają się w każdy roboczy wtorek i środę miesiąca:

wtorek w godzinach   15.00-18.00
środa w godzinach   16.00-18.00


W Punkcie konsultacyjnym prowadzona jest działalność obejmująca w szczególności:

  • Poradnictwo dla osób uzależnionych,
  • Poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych),
  • Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków,
  • Psychoterapia dla rodzin osób uzależnionych,
  • Psychoterapia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków,
  • Wywiady i interwencje socjalne,
  • Wzmocnienie działań już prowadzonych w mieście przez instytucje zajmujące się profesjonalną opieką i doradztwem.


tel. (025) 792 02 90 lub (0 25) 792 49 07


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu