BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Punkt Konsultacyjny
Opublikowano: 31.03.2011
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich rodzin z terenu Miasta Węgrów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, w porozumieniu z Miastem Węgrów, prowadzi  Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich rodzin.
Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom obejmujących:

  • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem;
  • Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psycho-społecznej i prawnej;
  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.


Dyżury specjalistów:

 

Specjalista psychoterapii uzależnień: 10 godzin w miesiącu, określając termin konsultacji w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 12:00-15:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca we wcześniej ustalonych godzinach

 Konsultant ds. uzależnień: 15 godzin w miesiącu, określając termin konsultacji we wtorki w godz. 8:30-12:30

 Dopuszcza się możliwość zmiany terminu dyżuru, w porozumieniu z Koordynatorem OIK, w  zależności od potrzeb klientów

 

SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI

NALEŻY WCZEŚNIEJ UMAWIAĆ

W SIEDZIBIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

                                          ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów (III piętro, pokój nr 1)

LUB TELEFONICZNIE (25) 792-02-90W Punkcie konsultacyjnym prowadzona jest działalność obejmująca w szczególności:

  • Poradnictwo dla osób uzależnionych,
  • Poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych),
  • Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków,
  • Psychoterapia dla rodzin osób uzależnionych,
  • Psychoterapia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków,
  • Wywiady i interwencje socjalne,
  • Wzmocnienie działań już prowadzonych w mieście przez instytucje zajmujące się profesjonalną opieką i doradztwem.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu