BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Przebudowa drogi relacji Klimowizna- Ruchna
Opublikowano: 29.12.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, iż zrealizowany został projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie Powiatu Węgrowskiego poprzez przebudowę drogi relacji Klimowizna- Ruchna na odcinku 1,78 km".

Projekt był dofinansowywany z zadań z budżetu państwa w 2016r., w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zatwierdzonej 22 stycznia 2016 roku przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

W zakres inwestycji wchodziły:

 • przebudowa drogi wraz z przyległymi skrzyżowaniami,
 • utwardzenie poboczy,
 • wykonanie zjazdów i przepustów,
 • odwodnienie drogi do istniejących rowów.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do:

 • wzmocnienia potencjału rozwojowego miasta, rozwoju eksportu,
 • poprawy dostępu do zakładów pracy, wolnych niezabudowanych terenów,
 • powstania spójnego układu drogowego z droga krajową i droga powiatową,
 • poprawy stanu technicznego drogi gminnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace prowadziła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69a, 07-100 Węgrów,

pod nadzorem inwestorskim Promak Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski ul. Olszowa 17,08-300 Sokołów Podlaski

Inwestycja została zakończona w dniu: 28.10.2016r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wraz z nadzorem wyniósł 1 188 043,54 zł brutto.

W tym:

 • 594 021,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa,
 • 301 169,00 zł środki udostępnione przez partnera - Powiat Węgrowski,
 • 292 853,54 zł wkład własny Miasta Węgrów.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu