BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej łączącego kanał w ul. Słowackiego z kanałem w ul. Piłsudskiego
Opublikowano: 02.03.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Miasto Węgrów informuje,

że w 2015 r. została zrealizowana inwestycja

pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej łączącego kanał w ul. Słowackiego z kanałem w ul. Piłsudskiego.

Budowa była niezbędna ze względu na problemy z odbiorem wód opadowych przez istniejącą  kanalizację  deszczową w ul. Słowackiego. W okresach intensywnych opadów kanał jest całkowicie napełniony i tereny na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Palloniego są zalewane. Budowa przedmiotowego przyłącza pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z zalewanych terenów do kanału w ul. Piłsudskiego. Stworzy możliwość odciążenia kanału w ul. Słowackiego poprzez kontrolowany zrzut deszczówki do ul. Piłsudskiego

W ramach tej inwestycji wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 98,6 m z rur PVC litych typu ciężkiego łączonych na uszczelkę gumową o śr. zewnętrznej 200-400 mm. Na trasie kanału zostały wbudowane  studzienki kanalizacyjne o średnicy Ø 600 i 1000 mm   

Wykonawcą  robót było: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Szamoty 42 B, 07-100 Węgrów.

Wartość robót wyniosła 190.731,84 zł. Wynagrodzenie płatne było po 50 %  przez Miasto Węgrów  i Spółdzielnię Mieszkaniową „PODLASIANKA”.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu