BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

“Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa przepustu w ulicy Słonecznej w Węgrowie”
Opublikowano: 02.03.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

W roku 2015 Miasto Węgrów w ramach zamówienia pn.:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy deszczowych oraz przebudowa przepustu w m. Węgrów”

zrealizowało zadanie 3. “Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa przepustu w ulicy Słonecznej w Węgrowie”.

Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. K. Szamoty 42B.na podstawie umowy Nr U/435/IOŚ/1014/14 z dnia 7 listopada 2014 r.

W ramach zrealizowanego zakresu prac wykonano:

1/ sieć kanalizacyjną na odcinku od  istniejącej studni D0 do studni D1 o długości ok. 23 m z rur PP-B o średnicy 400 mm i studzienką kanalizacyjną o średnicy 1200 mm.,

2/ przepust rurowy z rur o średnicy 80 cm karbowanej PE o sztywności obwodowej SN 8 ze ściankami czołowymi, wzmocnieniem skarp rowu brukiem  na długości 2 m  i dna  rowu płytami ażurowymi.

Nad przepustem wzdłuż ścianek czołowych zamontowano barierę mostowo-drogową.

Zakres wykonanych robót opiewa na łączną kwotę brutto 69.930,99 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści 99/100 ).

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu