BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Usprawnienie ruchu kołowego poprzez przebudowę ul. Kołłątaja i Szamoty
Opublikowano: 10.02.2011
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, iż zrealizowany został projekt "Usprawnienie ruchu kołowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul. Kołłątaja i Szamoty"

Inwestycja była dofinansowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011.

W zakres inwestycji wchodziły:

 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

 • przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej

 • przebudowa kolidującego wodociągu oraz przyłączy

 • wykonanie podbudowy i nawierzchni ulicy Kołłątaja i Szamoty

 • wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni

 • wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej

 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz prace porządkowe.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do:

 • poprawy warunków komunikacyjnych w tym rejonie Miasta

 • poprawy stanu środowiska

 • poprawy estetyki Miasta.

Prace prowadziła firma: TIGNAR Barbara F. Ciesielska, ul. Mozarta 2/507, 02-736 Warszawa.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 18.05.2010 r.

Termin zakończenia inwestycji: 20.09.2010 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wraz z nadzorem wyniósł 1 253 926,36 zł brutto, z czego:

 • dofinansowanie z budżetu Państwa: 626 963,00 zł

 • środki własne Miasta Węgrowa: 626 963,36 zł.

Galeria zdjęć:

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu