BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Wypoczynek letni
Opublikowano: 09.05.2019, wyświetleń: 1088
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 33.000,00 zł.

Wnioski należy składać do dnia 31 maja 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów z dopiskiem na kopercie: Wypoczynek letni 2019.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Uwaga: Wypoczynek letni powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku. Sprawy dotyczące m.in. zgłaszania wypoczynku reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty.

Informacje dla organizatorów dotyczące organizacji wypoczynku oraz sposobu zgłaszania zamieszczone są na stronie MEN

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu