BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Spotkanie Burmistrza Węgrowa z mieszkańcami
Opublikowano: 18.02.2019, wyświetleń: 2291
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa Paweł Marchela zaprezentował informacje dotyczące demografii oraz  budżetu miasta Węgrowa. Omówił zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku oraz przedstawił najważniejsze zamierzenia na rok 2019.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Redosz, Zastępca Burmistrza Miasta Węgrowa Halina Ulińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa Zofia Paczóska, radni Rady Miejskiej Węgrowa, Skarbnik, Sekretarz, naczelnicy  wydziałów Urzędu Miejskiego i kierownicy podległych instytucji, mieszkańcy Węgrowa i prowadzący działalność na terenie Węgrowa rolnicy.

Wśród najważniejszych zamierzeń na rok 2019 znajduje się oddanie do użytku Żłobka Miejskiego. Prace remontowe budynku przy ul. Szamoty 33 rozpoczęły się w roku ubiegłym a zakończenie prac planowane jest na maj bieżącego roku. Długo wyczekiwana w Węgrowie placówka zapewni opiekę dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Koszt całkowity inwestycji to prawie 1 mln 900 tys. zł. Przewidywane dofinansowanie w ramach programu Maluch+ wyniesie blisko 1 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w 2018 r. przez Miasto ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 030 832,00 zł przeprowadzona zostanie termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej. Pracami termomodernizacyjnymi i modernizacyjnymi zwiększającymi efektywność energetyczną  i ekologiczną objęte zostaną następujące obiekty: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II (3 budynki), Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego, Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”, Urząd Miejski (ul. Rynek Mariacki 16), Urząd Stanu Cywilnego oraz budynek przy ul. Żeromskiego 4 a gdzie już wkrótce  powstanie Dom Dziennego Pobytu „Senior +”. Całkowita wartość projektu termomodernizacji to 6 440 641,81 zł.

Seniorzy również doczekają się dedykowanej im placówki.

Miasto Węgrów pozyskało 300 tys. zł na utworzenie Domu Dziennego "Senior+" w ramach rządowego Programu Senior +. Projekt zakłada utworzenie placówki dla 30 osób (nieaktywnych zawodowo w wieku 60+), w budynku przy ul. Żeromskiego 4a. Budynek będzie wymagał adaptacji oraz wyposażenia zgodnie z potrzebami seniorów. Uruchomienie placówki jest planowane na początku roku 2020. Dzienny Dom "Senior+" zapewni co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom będzie obejmował w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej, trening kulinarny i samoobsługi. Przewidywana wartość zadania to 700 tys. zł z czego 400 tys. zł będzie pochodzić z budżetu miasta Węgrowa.

W trosce o jakość kształcenia w szkołach podstawowych realizowany jest Kompleksowy program rozwoju szkół w Mieście Węgrów. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do szkolnych  pracowni, prowadzone będą zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów. Program zapewni również wsparcie dla nauczycieli w postaci kursów i studiów podyplomowych. Wartość projektu to 841162,50 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego wyniosło 795 688,50 zł. Realizacja programu rozpoczęła się w styczniu bieżącego roku i potrwa do czerwca 2020 r.

Starosta Węgrowski Ewa Besztak pogratulowała miastu inwestycji, życzyła realizacji wszystkich zamierzeń oraz zapewniła o wsparciu i współpracy ze strony powiatu węgrowskiego.

Podczas spotkania mieszkańcy zgłaszali zapytania związane z budową dróg, nowych mieszkań komunalnych, polityki senioralnej, sytuacji finansowej miasta, kontaktów mieszkańców z radnymi, gospodarki odpadami, estetyki miasta, ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej, regulacji rzek oraz transportu zbiorowego.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu