BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Węgrów otrzyma dofinansowanie w ramach Programu „Maluch+”
Opublikowano: 16.02.2018, wyświetleń: 1847
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki, na zaproszenie Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 15 lutego 2018 roku uczestniczył w uroczystości wręczenia promes na dofinansowanie tworzenia miejsc opieki dla najmłodszych w ramach programu „Maluch+” edycja 2018.

Władze Miasta widząc potrzebę utworzenia żłobka w Węgrowie, złożyły wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem miejsc opieki dla najmłodszych.

Wniosek został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo, w efekcie czego Węgrów otrzyma 600 000 złotych dofinansowania z Programu „Maluch+” na utworzenie 30 miejsc opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu Miasta Węgrowa.

Węgrowski żłobek ma powstać w budynku po byłej szkole podstawowej przy ulicy Karola Szamoty 33. Prace nad dostosowaniem budynku na potrzeby żłobka będą trwały do końca 2018 roku. Planuje się, że w pierwszym kwartale 2019 roku żłobek rozpocznie swoją działaność.


Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, fot. www.mpips.gov.pl

W ramach rządowego programu przeznaczono 450 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych. Zakłada się, że dzięki tym środkom powstanie 24,5 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, a blisko 56 tysięcy już istniejących miejsc dostanie dofinansowanie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z pięciu województw: mazowieckiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i łódzkiego, którym wręczono promesy na wspieranie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie).


Minister Elżbieta Rafalska i Podsekretarz stanu Bartosz Marczuk wręczają promesę Burmistrzowi Krzysztofowi Wyszogrodzkiemu, fot. www.mpips.gov.pl

 

Więcej na stronie: www.mpips.gov.pl

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu