BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Umowy podpisane na Gajową i Narutowicza
Opublikowano: 06.11.2019, wyświetleń: 2266
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa Paweł Marchela w dniu 5.11.2019 r. podpisał umowy z wykonawcami na przebudowę ulicy Narutowicza i rozbudowę ulicy Gajowej w Węgrowie.

Na rozbudowę ulicy Gajowej umowa została podpisana z firmą P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, Bednarze 12, 07-120 Korytnica. Termin wykonania 15.06.2020 r. Koszt tej inwestycji wynosi 1 792 999,29 złotych brutto z czego 1.456.000,00 zł pochodzi ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rozbudowa ulicy Gajowej obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Kościuszki (DK62) do końca ulicy - długość odcinka to 497,87m. Rozbudowa ulicy przewiduje budowę jezdni o szerokości 6m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku od km 0+001,04 do km 0+431,91 oraz na odcinku od km 0+431,91 do 0+497,87 o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż ulicy po stronie zachodniej biegł będzie chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, pozostały teren pasa drogowego stanowić będzie zieleń miejska. Zadanie przewiduje budowę odwodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczowej. W zakres rozbudowy wchodzi także budowa oświetlenia, przebudowa sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej.

Natomiast przebudowa ulicy Narutowicza będzie wykonywana przez firmę BRUKARSTWO, ROBOTY BUDOWLANE, Marek Karski, 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 92A. Termin wykonania to 10.06.2020 r. Koszt przebudowy opiewa na kwotę 2 649 345,76 złotych brutto z czego 1.839.275,00 zł pochodzi ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ul. Narutowicza w Węgrowie obejmuje ulicę o długości 185,60m. Odcinek drogi od 0+028,50 km do 0+185,60km został zaprojektowany z kostki granitowej, o szerokości 5m wraz z ściekami z kostki granitowej. Bezpośrednio przed Kościołem Ewangelickim na całej szerokości pasa drogowego zaprojektowano odtworzenie dawnej nawierzchni z kamienia polnego , tzw. „kocich łbów”. Projektowane chodniki o zmiennej szerokości wykonane z drobnej mieszanej (szarej i rudej) kostki granitowej z pasami płyt granitowych 100x100cm, w celu zwiększenia komfortu poruszających się pieszych. Zadanie w swym zakresie obejmuje także: budowę infrastruktury podziemnej:  kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, iluminacja budynku Kościoła Ewangelickiego, monitoringu miejskiego; przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej kolidującej z inwestycją oraz montaż małych form architektury.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu