BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Budżet na rok 2017 przyjęty
Opublikowano: 11.01.2017, wyświetleń: 2813
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

BUDŻET NA 2017 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

28 grudnia 2017 roku Rada Miejska Węgrowa przyjęła jednogłośnie Budżet Miasta Węgrowa na 2017 rok. Radni, swoją decyzją, podzielili opinię Burmistrza Miasta Krzysztofa Wyszogrodzkiego, iż jest to dobry budżet dla Węgrowa.

W budżecie zaplanowano dochody na kwotę 56 758 461 złotych, zaś wydatki będą kształtować się na poziomie 54 649 511 złotych. Budżet zamyka się więc nadwyżką w wysokości 2 108 950 złotych, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych zaciągniętych na inwestycje w latach minionych.

Oczywiście najważniejszą pozycją w budżecie, która stanowi o rozwoju miasta są wydatki majątkowe (inwestycyjne). W 2017 roku Miasto na różnego rodzaju inwestycje planuje przeznaczyć 6 548 062 złotych, co stanowi prawie 12% wydatków ogółem. Warto podkreślić, że wydatki na inwestycje zaplanowane w 2017 roku będą o ponad 30% większe niż wydatki poniesione w 2016 roku.

Do najważniejszych planowanych inwestycji zaliczyć należy:

  1. Rewitalizacja Rynku – etap II – zadanie „Rozbudowa ulic Gdańskiej, Rzemieślniczej, Piłsudskiego w Węgrowie”;
  2. Budowa miejsc parkingowych na ul. Kościuszki przy cmentarzu wraz z drogą dojazdową;
  3. Przebudowa drogi przy Przedszkolu  Nr 2 „Pod Słoneczkiem” od ul. 11 Listopada;
  4. Budowa ulicy gminnej (35KDD – ul. Prof. Karpowicza);
  5. Wykonanie projektu parkingu przy ul. Kościuszki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

Z wymienionych pozycji największe wydatki przewidziane są na II etap Rewitalizacji Rynku – łączny koszt to ponad 6 mln złotych. Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji jest budowa parkingu przy cmentarzu i na to zadanie Miasto planuje przeznaczyć 300 tys. złotych.

Poza budową dróg i miejsc parkingowych w budżecie zaplanowano również wydatki na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (350 tys. zł), modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego (100 tys. zł.), wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Karsińskiego (160 tys. zł) oraz zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r. (90 tys. zł).

Przyjęty budżet pozwala optymistyczne patrzeć na rozwój Węgrowa, gdyż Miasto systematycznie i znacząco zwiększa kwotę na wydatki inwestycyjne oraz regularnie spłaca pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu