BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Gdzie należy oddać odpady budowlane?
Opublikowano: 05.12.2016, wyświetleń: 2200
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia ani zgłoszenia, należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów zlokalizowanym w Węgrów – Ruszczyzna gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Węgrowa.

Uwaga! Umieszczanie w/w odpadów w pojemniku na odpady zmieszane bądź pozostałości po segregowaniu jest naruszeniem zasad prawidłowej segregacji opisanych w regulaminie, co będzie skutkowało nieodebraniem odpadów z nieruchomości.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu